Kỷ niệm 26/3/2019

Lượt xem:


Một ngày thật ý nghĩa, chỉ tiếc có một số thành viên vì một vài lý do nào đó mà vắng mặt. Mong năm sau sẽ có mặt đầy đủ các thành viên trong ngôi nhà thân yêu này